Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Bản tin công tác mặt trận
Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng cho các tôn giao, dân tộc trong tỉnh

 

Ngày 12 tháng 6 năm 2012, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trong tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức. Đến dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và 405 đại biểu tham dự (trong đó 254 đại biểu dân tộc, tôn giáo) thành phần gồm có: các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng-Ni trụ trì, A-Cha, Ban quản trị các chùa Phật giáo Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ; các vị Linh mục chánh, phó sở các họ đạo Công giáo; các Mục sư, Truyền đạo các chi hội Hội thánh Tin lành; các vị chức sắc Ban đại diện và Ban cai quản của họ đạo Cao đài các hệ phái; các vị Ban Trị sự Tỉnh hội và trưởng, phó Ban y tế Phước thiện của Tịnh độ Cư sĩ; các vị trưởng, phó và thư ký Ban quản trị Minh Nguyệt cư sĩ Lâm, các Hội kiến họ và các cơ sở tín ngưỡng dân gian của người Hoa; các vị Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu của trường Dân lập tiểu học Tân Huê; các vị nhân sĩ, trí thức trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Quảng Trọng Ninh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trình bày một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”  và gắn với một số nội dung về tuyên truyền tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2012.

Theo đó, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch theo nội dung hướng dẫn của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và phối hợp với Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Huyện ủy, Thành ủy tổ chức triển khai trong các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các vị tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức được 7/7 huyện, thành phố, có 350 đại biểu tham dự. Đồng thời, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn đã và đang tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 trong các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận khóm, ấp và các tầng lớp nhân dân…Theo kế hoạch cấp cơ sở sẽ triển khai, quán triệt dứt điểm trong tháng 6/2012.

Nhìn chung, qua triển khai các nội dung quan trọng của Nghị quyết thì hầu hết các đại biểu đều phấn khởi và nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đinh Văn Mãnh
Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh