Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin tức - Sự kiện
Thư Kêu gọi Vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu (06/10/2021)

Thư kêu gọi Vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu

Bạc Liêu: MTTQVN tỉnh tiếp nhận 5 tấn gạo từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh (06/10/2021)
Icon Image

MTTQ VN tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận gạo hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

MTTQVN tỉnh thăm và tặng quà một số Chùa trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ Sen Dolta 2021 (04/10/2021)
Icon Image

Nhân dịp lễ Sen Dolta 2021 của đồng bào dân tộc Khmer, được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 03/10/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức đi thăm và chúc mừng một số chùa Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, năm 2021 (29/09/2021)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-MTTQ-BTT ngày 07/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về “Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, năm 2021”.

Triển khai tuyên truyền, vận động thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (29/09/2021)

Nhằm phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, giải pháp nêu trong các Nghị quyết. Tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện với nội dung, giải pháp sau:

Triển khai việc Học tập và làm theo Bác trong hệ thống Mặt trận năm 2021 (29/09/2021)

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung, giải pháp sau:

Tình hình nhân dân Quý III năm 2021 (29/09/2021)

Tình hình nhân dân quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TUcủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy (29/09/2021)

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh” (gọi tắt là Chỉ thị số 12) và Công văn số 231-CV/TU, ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Mặt trận Tổ quốc thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (02/08/2021)

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021”

05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ chính trị (khóa XI) (02/08/2021)

Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh