Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin tức - Sự kiện
Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (27/08/2020)

Sáng ngày 25/8/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW (26/08/2020)

Để góp phần tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác “Phòng  ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, như sau:

Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước (26/08/2020)

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, gồm các nội dung sau:

Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015 - 2020 (31/07/2020)
Icon Image

Sáng ngày 30/7/2020, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Bạc Liêu, lần thứ II, giai đoạn 2015 - 2020. Linh Mục Võ Văn Hoài, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, chủ trì hội nghị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên dương các điển hình tiên tiến (27/07/2020)
Icon Image

Sáng nay 23/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V để tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước và phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức và người lao động cơ quan giai đoạn 2020 - 2025.

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh