Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Văn bản hướng dẫn
Kế hoạch tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021 (18/10/2021)

Triển khai Kế hoạch tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021

Các văn bản hướng dẫn Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 (18/10/2021)

Các văn bản hướng dẫn Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021

Kế hoạch số 101/MTTQ-BTT (06/10/2021)

Vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Hướng dẫn Số: 15/HD-MTTQ-BTT, ngày 23/02/2021 (23/02/2021)

Tổ chức Hội nghị và kiện toàn nhân sự Ban Công tác Mặt trận theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX

Kế hoạch số 58/KH-MTTQ-BTT, ngày 28/12/2020 (15/02/2021)

Kế hoạch Mở chuyên mục “Đại đoàn kết” trên sóng phát thanh truyền hình năm 2021

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh