Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Văn bản hướng dẫn
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đông Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023) (10/02/2023)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đông Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)

Hướng dẫn số: 36/HD-MTTQ-BTT, ngày 10/02/2023 (10/02/2023)

Hướng dẫn phối hợp triển khai công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023

Hướng dẫn số: 34/HD-MTTQ-BTT, ngày 06/01/2023 (07/02/2023)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp

Hướng dẫn số: 35 /HD-MTTQ-BTT, ngày 09/01/2023 (07/02/2023)

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (30/12/2022)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Công văn số 1575/MTTQ-BTT, ngày 19/12/2022 (20/12/2022)

Tuyên truyền, phát động các bộ MTTQ các cấp và Nhân dân tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về nông thôn mới và chuẩn tiếp cận pháp luật"

Đề cương tuyên truyền kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV (14/12/2022)

Đề cương tuyên truyền kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV

Số: 147/KH-MTTQ-BTT (15/11/2022)

Hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Kế hoạch số 143/KH-MTTQ-BTT, ngày 04/10/2022 (05/10/2022)

Triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Kế hoạch số: 139/KH-MTTQ-BTT, ngày 22/8/2022 (26/08/2022)

Tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh