Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Năm 2023
05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư (23/03/2023)

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư

Tình hình nhân dân Quý I năm 2023 (23/03/2023)

Tình hình tư tưởng các tầng lớp Nhân dân

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (20/03/2023)
Icon Image

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (20/03/2023)

Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

Sinh hoạt chuyên đề quý I/2023 (13/03/2023)

Chi ủy chi bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2023

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (08/03/2023)

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phối hợp thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 (08/03/2023)

Phối hợp thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Kết quả phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội (08/03/2023)

Kết quả phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

Nội dung trọng tâm hoạt động nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023 (08/03/2023)

Nội dung trọng tâm hoạt động nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023

Phật giáo Bạc Liêu thành lập đoàn đến chúc Tết cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (07/02/2023)
Icon Image

Sáng ngày 17/01/2023 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu thành lập Đoàn đến chúc Tết cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh