Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Năm 2021
Thứ hai, 01/11/2021, 15:53
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến chiều hướng ngày càng phức tạp; số ca lây nhiễm mới tăng nhanh, nhất là số ca nhiễm trong cộng đồng, đã xuất hiện ở hầu hết địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.

Thực hiện Công văn số 298-CV/TU, ngày 27/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”. Để góp phần đẩy lùi dịch Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe của Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị các tổ chức Chính trị - Xã hội cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các tổ chức Tôn giáo phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện tốt một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp và các cơ quan chức năng có liên quan tham mưu cấp ủy đảng tổ chức tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo tinh thần Công văn số 298-CV/TU, ngày 27/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”; Quyết định số 431/QĐ-UBND, ngày 18/10/2021; Quyết định số 437/QĐ-UBND, ngày 25/10/2021; Quyết định số 438/QĐ-UBND, ngày 25/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp và cơ sở y tế đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm quy định “5K” của Bộ Y tế.

3. Phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương như: Cùng chính quyền giám sát, quản lý chặt chẽ địa bàn từng khóm, ấp góp phần bảo vệ an toàn đối với các xã, phường, thị trấn cấp độ 2 (vùng vàng), phấn đấu trở thành cấp độ 1 (vùng xanh).

4. Thực hiện tốt việc xét nghiệm, sàng lọc trong cộng đồng khi có thông báo của chính quyền địa phương và hạn chế ra đường khi không cần thiết.

5. Khi phát hiện người thân trong gia đình có biểu hiện ho, sốt thì báo cáo ngay với cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương để có giải pháp hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời; hạn chế việc tập trung đông người tại các khu vui chơi giải trí và các lễ hội…

6. Đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tuyên truyền vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo nêu cao ý thức, trách nhiệm cùng với địa phương, tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tạm dừng các hoạt động lễ hội không cần thiết, tập trung đông người và phải thực hiện nghiêm biện pháp “5K” của Bộ Y tế; Quyết định 431/QĐ-UBND, ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

7. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, tăng cường công tác nắm thông tin, vận động nhân dân không được đưa tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến tinh thần và đời sống của nhân dân (Khi chưa có kết luận hoặc thông báo của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương).

8. Tiếp tục vận động hỗ trợ các nguồn lực trong xã hội ủng hộ kinh phí và các nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, khẩu trang, góp phần phòng, chống dịch đạt kết quả cao.

Trọng Nghĩa

Số lượt xem: 1611

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh