Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Bạc Liêu: Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2021 tổ chức đơn giản, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tin tức|Năm 2021
Thứ ba, 27/04/2021, 16:10
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu: Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2021 tổ chức đơn giản, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Ảnh: Ông Trần Doãn Cầm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,

nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2021 tặng quà Hòa thượng Lý Sa Mouth,

 Trụ trì chùa Đìa Muồn, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer. Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố không tổ chức họp mặt thân mật với các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, A- Cha, Ban Quản trị chùa, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer đã nghỉ hưu và đang công tác, nhưng ngân sách các cấp hỗ trợ 1.695 người, mỗi người 400.000 đồng; phát hành 17.000 thư chúc mừng năm mới (chữ quốc ngữ và chữ Khmer) của Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi đến các vị sư sãi và đồng bào Khmer trong tỉnh. Tổ chức 19 đoàn cán bộ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và một số xã, phường, thị trấn đi chúc mừng 22 chùa Khmer, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh; 198 gia đình chính sách, 66 hộ nghèo, 184 người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Với tổng kinh phí các hoạt động nói trên 1 tỷ 135 triệu đồng.

Nhìn chung, Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh và theo khuyến cáo của ngành y tế và đồng bào dân tộc Khmer vẫn giữ được sự vui tươi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm. Sau tết các vị sư và đồng bào Khmer hoạt động bình thường. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau tết được ổn định.

Đào Sơn - Ủy ban MTTQVN tỉnh

 

Số lượt xem: 17

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh