Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, năm 2021

Năm 2021
Thứ tư, 29/09/2021, 15:19
Màu chữ Cỡ chữ
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-MTTQ-BTT ngày 07/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về “Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, năm 2021”. Từ ngày 22 đến ngày 24/9/2021, Tổ giám sát số 02 của đoàn giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Phạm Thị Mỹ Linh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng tổ giám sát đã tiến hành giám sát đối với Ủy ban nhân dân của 03 xã (xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi; xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân và xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long) và Ủy ban nhân của 03 huyện (huyện Vĩnh Lợi, huyện Hồng Dân và huyện Phước Long).

Đồng chí Phạm Thị Mỹ Linh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,Tổ trưởng Tổ giám sát số 02 làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân

Qua giám sát cho thấy, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Kế hoạch số 100/KH-UBND, ngày 17/7/2021 và Quyết định 310/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ của các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời, việc chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng đảm bảo đúng theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do thời gian gấp rút và đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên còn bỏ sót một số đối tượng; các đơn vị đã rà soát, hướng dẫn người dân làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Bên cạnh đó, một số người dân còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19 do không thuộc 11 nhóm đối tượng được hưởng theo quy định. Các đơn vị được giám sát đề xuất bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ thực sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhằm tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Kim Tuyến

Số lượt xem: 1240

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh