Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Năm 2020
Thứ năm, 27/08/2020, 14:41
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sáng ngày 25/8/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự và chủ trì Hội nghị, có Ông Trần Doãn Cầm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh các vị nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các Tổ chức Chính trị - Xã hội cấp tỉnh; các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (khóa X); Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

 

Ông Trần Doãn Cầm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phát biểu mục đích yêu cầu của Hội nghị

Tại hội nghị, ông Lê Văn Sum, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gợi ý những nội dung chính cần tập trung để thảo luận, đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đa số các ý kiến đều thống nhất với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và cho rằng: Các dự thảo trình bày tỉ mỉ, khoa học, bố cục hợp lí, diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu; phần nội dung phản ánh khá toàn diện những kết quả đạt được cũng như những nhiệm vụ và giải pháp đề ra phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Có 15 ý kiến đóng góp tại Hội nghị và trên 50 ý kiến đóng góp bằng văn bảng gửi lại Ban Tổ chức Hội nghị. Nhìn chung, phần lớn, các đại biểu thống nhất phương án 1. Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Doãn Cầm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cám ơn các đại biểu đã quan tâm và tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo. Đồng thời, đề nghị Tổ thư ký Hội nghị tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến đóng góp của đại biểu gửi về Tỉnh ủy theo quy định.

Trọng Nghĩa

 

Số lượt xem: 197

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh