Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Một số kết quả nổi bật công tác Mặt trận quý I năm 2021

Tin tức|Năm 2021
Thứ ba, 27/04/2021, 16:44
Màu chữ Cỡ chữ
Một số kết quả nổi bật công tác Mặt trận quý I năm 2021

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý I/2021; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và địa phương phát động; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhân dân. Đặc biệt, là phối hợp tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả, tổ chức được 2.614 cuộc, có 72.234 lượt người dự.

2. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả. Duy trì giữ vững 01 huyện được công nhận nông thôn mới; 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 11/15 phường, thị trấn đạt văn minh đô thị; 29 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 78 ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 518/518 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 200.607/213.043 gia đình đạt chuẩn văn hoá, đạt 94,2% và 518/518 quy ước khu dân cư.

Phối hợp vận động quỹ “Vì người nghèo” được trên 01 tỷ 720 triệu đồng (Trong đó, cấp tỉnh 01 tỷ 400 triệu đồng, cấp huyện trên 320 triệu đồng); hỗ trợ xây dựng 02 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ 03 tấn gạo, 200 thùng mì, 2.220 phần quà cho các hộ và hội viên các tổ chức thành viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, hệ thống Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, chăm lo và tạo điều kiện cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn có điều kiện vui xuân, đón tết theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh. Mặt khác, Mặt trận Tổ quốc phối hợp vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ trao tặng 07 căn nhà tình thương, trên 18.000 suất quà và gần 70 tấn gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 07 tỷ đồng. 

3. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm

Hướng dẫn liên quan đến công tác bầu cử; tổ chức các hội nghị hướng dẫn quy trình, thủ tục cho các cơ quan đơn vị có người được phân bổ giới thiệu ứng cử và hội nghị hướng dẫn quy trình lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố. Trong quý I, Mặt trận các cấp đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai đúng theo tiến độ quy định, kết quả số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 11 người (trong đó, có Trung ương đưa về 02), số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 93, Hội đồng nhân dân cấp huyện là 444, Hội đồng nhân dân cấp xã là 3.293 người. Ngoài ra, hệ thống Mặt trận cấp xã đã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức xong hội nghị cho những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đúng theo quy định.

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân

Tiếp tục phối hợp triển khai, thực hiện các văn bản Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; thực hiện tốt mối quan hệ, giao tiếp đối với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đến tham quan du lịch, làm việc, đầu tư… tại địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm môi trường của tỉnh. Kết quả, đã phối hợp tuyên truyền được 39 cuộc, có 1.469 lượt người dự.

5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục hướng các hoạt động về địa bàn dân cư, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm; tăng cường đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện tốt chuyên mục “Đại đoàn kết” trên sóng Phát thanh - Truyền hình; phối hợp tốt với chính quyền, các tổ chức thành viên trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động cách mạng ở địa phương.

                                                                                                                                                    Kim Ngân    

Số lượt xem: 20

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh