Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác dân tộc năm 2020

Năm 2020
Thứ sáu, 28/08/2020, 08:07
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác dân tộc năm 2020

 

Ngày 25/8/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác dân tộc năm 2020. Tại điểm cầu Trung ương, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.

 

Tại điểm cầu Bạc Liêu

Tại điểm cầu Bạc Liêu, ông Kim Miên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và chủ trì Hội nghị; đến dự còn có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu những nội dung quan trọng của các chuyên đề: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Lịch sử và truyền thống - Những vấn đề cơ bản về Mặt trận hiện nay; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác dân tộc; Thực hiện tốt công tác dân tộc theo Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Những nội dung cơ bản của Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thông qua đó, giúp các đại biểu nâng cao được kiến thức và hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả hơn trong công tác quản lý về công tác dân tộc tại địa phương.

Minh Hải

Số lượt xem: 369

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh