Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình nhân dân Quý III năm 2021

Tin tức|Năm 2021
Thứ tư, 29/09/2021, 13:35
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình nhân dân Quý III năm 2021

Trong quý III/2021, tình hình các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường và mở rộng; đời sống nhân dân được cải thiện, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động. Đặc biệt, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đồng thuận cao với nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh và quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng như kết quả kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân còn băn khoăn,lo lắng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hường đến việc lưu thông hàng hóa, các mặt hàng nông sản, thực phẩm của tỉnh khó tiêu thụ, đời sống của một bộ phân nhân dân gặp không ít khó khăn...

Những vấn đề quan tâm và nguyện vọng của nhân dân

Tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19:

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua được toàn hệ thống chính trị trong tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả; các tầng lớp nhân dân đánh giá cao và đồng thuận thực hiện nghiêm các giải pháp của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 và chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng lây nhiễm ngoài cộng đồng khá nhiều so với các đợt dịch Covid-19 trước đây. Với sự quyết tâm, nổ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, thời gian qua công tác tiếp cận và truy vết các trường hợp F0, F1, F2... được đảm bảo. Đến thời điểm này, tỉnh đã xác định và thiết lập từng đại phương với mức độ ảnh hưởng dịch Covid-19 khác nhau và có những giải pháp cụ thể quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất đưa các hoạt động ở Bạc Liêu trở lại trạng thái bình thường mới. Nguyện vọng của Nhân dân là: mong muốn trong thời gian tới, sớm có giải pháp tiêm vắc xin phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 cho người dân.

Tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân: Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động thương mại một số nơi trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn. Nguyện vọng của nhân dân: Chính quyền các cấp cần tăng cường công tác quản lý của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh thương mại, nhất là đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 góp thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế”.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, các hoạt động của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương cũng được công khai minh bạch hóa bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân tham gia quản lý và giám sát.

Về giáo dục đào tạo: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tỉnh đã chỉ đạo tạm thời học sinh tiểu học, Trung học cơ sở, THPT ... chuyển sang học trực tuyến, đây là giải pháp căn cơ trong tình hình đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc tổ chức dạy học trực tuyến rất khó đối với học sinh tiểu học; mặt khác một bộ phận học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn... không đủ điều kiện để học trực tuyến như: Gia đình không có điện thoại thông minh, máy vi tính (hoặc) gia đình có 02, 03 con em theo học ở các cấp học mà gia đình không đủ điều kiện để mua cùng lúc nhiều thiết bị phục vụ cho học trực tuyến. Nguyện vọng của nhân dân là: các cấp, các ngành, nhất là ngành Giáo dục và Đào tạo quan tâm hỗ trợ kinh phí cho học sinh không đủ điều kiện tham gia học trực tuyến, nhất là hỗ trợ máy tính, điện thoại thông minh, mạng kết nối Internet. Đồng thời, cần có giải pháp cụ thể và hiệu quả dạy và học trưc tuyến, nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức đúng theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định ở mỗi cấp học.

Về Y tế: Nguyện vọng của nhân dân: Các cấp, các ngành chức năng cần quan tâm hơn về chất lượng khám, điều trị bệnh, nhất là về trang thiết bị y tế, giường bệnh các trạm y tế còn thiếu rất nhiều. Do đó, cần có kế hoạch đầu tư trang thiết bị y tế, nhất là các trạm Y tế ở vùng sâu, nhằm khắc phục tình trạng quá tải trong các bệnh viện, vừa đảm bảo cho công tác điều trị cho những người dương tính với Virus SARS-CoV-2.

Về Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Công tác quản lý nhà nước về môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Thường xuyên theo dõi diễn biến khí hậu, thời tiết; công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành triển khai một cách đồng bộ. Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân chưa ý thức trong việc bảo vệ môi trường; một số Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa ý thức tốt trong việc xử lý chất thải trong quá trình sản xuất.

Trọng Nghĩa

Số lượt xem: 69

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh