Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phối hợp triển khai thực hiện mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phân loại rác thải tại nguồn

Năm 2022
Thứ ba, 02/08/2022, 07:53
Màu chữ Cỡ chữ
Phối hợp triển khai thực hiện mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phân loại rác thải tại nguồn

Thực hiện Chương trình phối hợp số 02/CTrPH-MTTQ-STNMT ngày 01/04/2021 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 128/KH-MTTQ-BTT ngày 14/4/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phân loại rác thải tại nguồn năm 2022.

Ngày 29/7/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi Cục Bảo vệ môi trường) tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phân loại rác thải tại nguồn ở khu dân cư Huê 2B và khu dân cư Tường Thắng B, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long. Đến dự hội nghị có ông Trần Doãn Cầm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Huỳnh Hải Đăng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Long; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể xã Vĩnh Thanh cùng với đại diện hộ gia đình trên địa bàn ấp Huê 2 B và ấp Tường Thắng B.

Ông Huỳnh Hải Đăng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường

hướng dẫn xây dựng mô hình

Việc phối hợp xây dựng và nhân rộng mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phân loại rác thải tại nguồn nhằm để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân hiểu rõ về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường công tác quản lý chất thải sinh hoạt, phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm cải thiện, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường sống, môi trường lao động; sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến tham gia quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giám sát, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, các tôn giáo, tổ tự quản, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường gắn phong trào xây dựng mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại các hộ gia đình trong khu dân cư với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Duy Khương

Số lượt xem: 1634

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh