Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024

Năm 2022
Thứ ba, 09/08/2022, 07:58
Màu chữ Cỡ chữ
Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Chiều ngày 02/8/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024) và sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác Mặt trận đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố; đối ngoại được tăng cường; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, mở rộng và phát huy, tạo đồng thuận cao trong các giai tầng xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, các hoạt động chăm lo cho người nghèo và công tác an sinh xã hội được Nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Đ/c Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đến nay, toàn tỉnh có 05/07 huyện, thị xã, thành phố được Mặt trận tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người về hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực; 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 11/15 phường, thị trấn đạt văn minh đô thị; 47 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 78 ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Vận động Quỹ Vì người nghèo trên 44 tỷ đồng; công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm, xây dựng nhà tình nghĩa, thăm, viếng, tặng quà người có công với cách mạng với tổng trị giá trên 49 tỷ đồng; vận động Nhân dân đóng góp trên 34 tỷ đồng, hiến đất, ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng, đường giao thông nông thôn cho phong trào xây dựng nông thon mới; vận động tiền mặt và hiện vật để khắc phục hậu quả ảnh hưởng đại dịch COVID-19 quy ra thành tiền trên 123 tỷ đồng... 

Hội nghị biểu quyết hiệp thương cử bổ sung UVUB MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X

Hội nghị cho ý kiến hiệp thương, cử bổ sung 06 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024) để đảm bảo số lượng, cơ cấu thành phần theo quy định. Đồng thời, để ghi nhận kết quả trên, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 10 bằng khen tập thể, 10 bằng khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

Tuy nhiên, công tác Mặt trận tỉnh nhà trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế như như: Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở một số nơi chưa đều, chưa mạnh, chưa phát huy hết hiệu quả. Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vẫn còn những hạn chế. Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, việc nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân để tham gia phối hợp cùng chính quyền tập trung giải quyết một số vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở còn hạn chế, nhất là trong việc tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo,...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ Mặt trận trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, chỉ đạo cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp Nhân dân, để đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thứ hai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương dân chủ, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, đổi mới sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, lan tỏa, sát hợp với thực tế đời sống của Nhân dân. Đặc biệt, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện phòng, chống đại dịch COVID-19.

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Các cấp ủy đảng và chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tin dân và tôn trọng dân.

Thứ tư, vận động, phát huy vai trò của Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp, góp phần làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh.

Năm là, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh theo Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 11/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về “Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Trọng Nghĩa

 

Số lượt xem: 1234

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh